Home > Kennisblog > Lastige ouders? 7 communicatie tips

Lastige ouders? 7 communicatie tips

21 - januari - 2020

Auteur: R. Thesing

Werken met ouders/ verzorgers kan leuk en ontspannen zijn. Soms worden ouders ook ervaren als lastige ouders. Met name wanneer zij regelmatig boos zijn, klagen of bepaalde regels niet respecteren.

Professionals kunnen worstelen in het contact met deze ‘lastige ouders’. Het kan hen onzeker en angstig maken. Met name wanneer het gesprekken betreft waarbij ‘slecht nieuws’ gebracht moet worden. Ik kan mij dit zelf ook nog goed herinneren. Bijvoorbeeld wanneer ouders over mijn eigen grenzen heen gingen.

Ieder gesprek is anders. Iedere ouder is anders. Iedere professional is anders. Daarom is het lastig om precies aan te geven¬† op wat voor manier je het beste met ‘lastige ouders’ het beste kunt voeren. Er zijn wel een aantal tips die je kunt gebruiken voor- tijdens en na deze gesprekken.

Vooropgesteld heb ik het zelf liever niet over lastige ouders. Wanneer wij als professionals ouders als lastig ervaren zegt dit vaak iets over onze eigen onzekerheden, angsten, normen en waarden.

1. Investeer vooraf in de relatie met ouders

Investeer in het contact met ouders op het moment dat er ‘niets’ aan de hand is. Stel open vragen (wat, wie, hoe, wanneer) vanuit een nieuwsgierige houding. Dit gaat je helpen op het moment dat het lastig wordt. Moeilijke gesprekken met ouders voeren gaat vaak gemakkelijker wanneer je een vertrouwensrelatie met hen hebt. En dan heeft het gesprek vermoedelijk meer effect.

2. Draai er niet omheen

Draai niet om de hete brij heen. Wees duidelijk, zeg wat er speelt en/of waar jij je zorgen om maakt. Wanneer je er in vage bewoordingen omheen blijft draaien vergroot dit de spanning tijdens het gesprek. Bij jou en bij ouders.

3. Onderzoek waarom jij het contact met deze ouder als lastig ervaart

Hoe denk je dat het komt dat je het contact met deze ouder/ verzorger als lastig ervaart? Heb je vaker moeite met dit type persoonlijkheid? Waar ben je bang voor, wat maakt je onzeker of boos? Wat ligt er bij de ouder en wat ligt er bij jou?

4. Bereid het gesprek voor en bespreek na

Bespreek jouw observaties met de leidinggevende of collega. Maak samen een plan van aanpak. Wil je het gesprek graag samen doen met een collega of leidinggevende? Zeker doen! Evalueer het gesprek na afloop. Wat ging goed, wat kan beter? Zijn er vermoedens van kindermishandeling, dan hou jij je aan het protocol.

5. Luister actief

Actief luisteren wil zeggen luisteren, doorvragen en samenvatten. Doorvragen doe je door open vragen te stellen. Samenvatten wil zeggen dat je de belangrijkste dingen die ouders hebben gezegd herhaalt. Dit geeft structuur aan het gesprek en helpt jou en ouders in het gesprek.

6. Zoek de samenwerking met ouders op basis van gelijkwaardigheid

Het is goed om zoveel als mogelijk naast ouders te gaan staan. Zij zijn de expert vanuit hun rol als ouder van hun kind. Jij bent de expert vanuit de rol als professional. Dit kan elkaar heel mooi aanvullen.

7. Benoem wat er goed gaat

Vergeet niet aan te geven wat er allemaal wel goed gaat. Ouders/ verzorgers kunnen zich onzeker voelen over hun rol als opvoeders. Dan kan het hen helpen om ook aandacht te hebben voor wat er wel goed gaat.

Op dit moment ontwikkelen wij de training ‘communiceren met ouders’ Bekijk hier onze trainingen voor de kinderopvang of de trainingen voor gastouders.