Home > Kennisblog > Ontwikkeling babybrein

Ontwikkeling babybrein

25 - juli - 2019

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen naast de ouders/ verzorgers impact hebben op de ontwikkeling van het babybrein.

Het genetisch materiaal bepaalt de blauwdruk. Maar ervaringen van baby’s en de omstandigheden waarin zij opgroeien bepaalt of er een sterke of zwakke basis wordt aangelegd in het brein.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van de verbindingen die in de hersenen worden aangemaakt. Met name tijdens de eerste 1001 dagen in het leven van deze kinderen is deze invloed belangrijk vanwege de explosieve groei van het aantal verbindingen: ongeveer 1 miljoen per seconde.

The center on the developing child van Harvard University doet veel onderzoek op dit gebied. Zij vertalen de wetenschappelijke onderzoeksresultaten in  begrijpelijke teksten en videomateriaal. Onderstaande video laat zien welke invloed de omgeving kan hebben op de ontwikkeling van het babybrein.

Bron: Center on the developing child, Harvard University