Home > De eerste 1001 dagen

De eerste 1001 dagen

1001 dagen verwijst naar de periode van de zwangerschap tot 2-jarige leeftijd. Gebaseerd op het manifesto ‘1001 critical days’ uit het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn misschien wel de belangrijkste dagen in de ontwikkeling van kinderen ooit.

Het fundament

Deze dagen leggen de basis voor het verdere verloop van de ontwikkeling. Alles wat hierna komt bouwt voor op het fundament dat gelegd is tijdens de eerste 1001 dagen. Net zoals dit het geval is bij het bouwen van een huis.

Snelheid ontwikkeling

Nooit meer zul je zo snel groeien als tijdens de eerste 1001 dagen in het even. De snelheid waarmee de hersenen zich ontwikkelen is gigantisch. Er worden in het brein een miljoen verbindingen gemaakt per seconde.

Mijlpalen

In geen enkele andere periode in het leven worden zoveel mijlpalen behaald. De baby leert bijvoorbeeld kruipen, zitten, lopen en spreekt zijn eerste woordjes. Voor het eerst leer je om volwassenen te vertrouwen.  Je ontdekt dat anderen je kunnen helpen en er voor je zijn wanneer je verdrietig bent.

Invloeden

De eerste 1001 dagen bieden veel kansen voor een goede ontwikkeling. Je kunt je echter ook voorstellen dat deze periode kwetsbaar is voor invloeden van buitenaf. De kwaliteit van de emotionele relatie tussen ouders/ verzorgers en de baby kan bijvoorbeeld invloed hebben op de ontwikkeling van het babybrein. Tijdens de zwangerschap is dit al het geval. Het genetisch materiaal bepaalt de blauwdruk. Maar de kwaliteit van verbindingen tussen de hersencellen komen mede tot stand in interactie met de omgeving.

Resultaten op lange termijn

Zo vroeg mogelijke investeren in de ontwikkeling van kinderen loont! De beste start voor ieder kind in Nederland kan leiden tot een betere lichamelijke en psychische gezondheid in de toekomst. Ouders die zelf een goede start hebben gehad zijn vaak ook beter in staat emotioneel beschikbaar te zijn voor hun eigen kinderen. Problematiek die over generaties heen wordt doorgegeven kan een halt worden toegeroepen. Er zijn ook economische voordelen zoals kostenbesparing voor de gezondheidszorg, jeugdzorg, politie en justitie. Vroege ervaringen kunnen invloed hebben op leerprestaties in de toekomst.

Professionals

Professionals die met zeer jonge kinderen werken zijn cruciaal. Bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, gastouders, kraamverzorgenden en verloskundigen zijn aanwezig in de eerste 1001 dagen in het leven van kinderen. Zij kunnen op tijd problemen signaleren en de ontwikkeling stimuleren. Daarmee hebben zij samen met de ouders/ verzorgers een bepalende rol.

Lees hier meer over wie wij zijn of je kunt meteen contact met ons opnemen.