Home > Kennisblog > Stress bij jonge kinderen

Stress bij jonge kinderen

08 - maart - 2020

Stress bij baby’s en jonge kinderen is normaal en zelfs gezond. Situaties die bijvoorbeeld nieuw en onbekend zijn voor kinderen kunnen een gezonde stressreactie oproepen. Dit is belangrijk voor de gezonde ontwikkeling en het opbouwen van het stress response systeem. Maar wanneer wordt stress bij kinderen ongezond?

De impact van stressvolle gebeurtenissen op baby’s en jonge kinderen heeft te maken met de ernst van de gebeurtenis, de duur van de stressvolle omstandigheden en de mate waarin volwassen in staat zijn het kind te ondersteunen om te kunnen omgaan met wat er heeft plaatsgevonden.

Het verlies van een dierbare is bijvoorbeeld vaak een ingrijpende gebeurtenis en kan forse impact hebben. Wanneer het kind zich in een omgeving bevindt met steunende volwassenen hoeft de invloed van deze gebeurtenis niet tot blijvende consequenties te leiden. Het stress systeem zal geactiveerd worden. De hartslag, de bloeddruk en de stresshormonen zullen tijdelijk toenemen. Dit hoeft echter niet langdurig en schadelijk te zijn.

Baby’s en zeer jonge kinderen zijn extra gevoelig voor stress. Met name tijdens de periode tot 2-jarige leeftijd (de eerste 1001 dagen) is dit het geval. In onze trainingen besteden wij veel aandacht aan deze periode in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer jonge kinderen vaak en langdurig nare gebeurtenissen meemaken wordt stress ongezond. Deze kinderen worden bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandelt. We spreken dan van toxische stress.

Deze langdurige activatie van het stress systeem kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het brein, de fysieke en lichamelijke gezondheid. Dit heeft invloed tot in de volwassenleeftijd.

Het is dus cruciaal dat toxische stress wordt voorkomen bij jonge kinderen. Professionals in de kinderopvang, kraamzorg en de verloskunde kunnen hier naast de ouders/ verzorgers een belangrijke rol in spelen. Al heel vroeg in de ontwikkeling zijn zij betrokken bij de kinderen en gezinnen. Zij maken onderdeel uit van het steunend netwerk van volwassenen rond het kind en gezin. Juist dit netwerk is zo belangrijk voor de steunende en beschermende interacties met het kind en de ouders/ verzorgers.

Bekijk hier onze trainingen voor de kinderopvang.

Bron:

National scientific council on the developing child. (2014). Excessive stress disrupts the architecture of the developing brain: working Paper 3 updated edition.