Home > Trainingen > Gastlessen > Psychiatrische problematiek ouders

Psychiatrische problematiek ouders

Een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van kinderen is psychiatrische problematiek van ouders/ verzorgers.

  • Wat zijn veel voorkomende psychiatrische stoornissen?
  • Hoe kan dit de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden?
  • Wat is jouw rol in de functie die je straks gaat vervullen

Er is ruimte voor eigen praktijkvoorbeelden van studenten en er wordt gebruik gemaakt van eigen praktijkervaring van de docent in de jeugdzorg en de psychiatrie.

Onze visie

De eerste 1001 dagen in het leven van kinderen, de periode van de zwangerschap tot tweejarige leeftijd, kunnen bepalend zijn voor het verdere verloop van de ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek toont dit aan. Zo vroeg mogelijk investeren in de ontwikkeling leidt tot het beste resultaat op lange termijn.

Meer over onze visie