Home > Trainingen > Gastouders

Gastouders

Voor gastouders verzorgen wij de volgende trainingen. Een groot deel van het aanbod kan ook digitaal verzorgd worden.

> De eerste 1001 dagen

> Emotionele veiligheid en hechting

> Motiverende gespreksvoering met ouders

‘Heel erg boeiend. Rogier heeft heel duidelijk kunnen maken waarom de eerste jaren in de ontwikkeling van kinderen zo belangrijk zijn, En welke invloed wij hier op kunnen hebben. En dat op een hele interactieve, prettige manier.’

Gastouders werken niet ‘op de groep’

Veel training en scholing is specifiek gericht op het kinderdagverblijf. Vaak sluit de gebruikte terminologie en de scholing niet goed aan op de dagelijkse praktijk voor gastouders. Misschien worden gastouders soms zelfs wel een beetje vergeten.

Contact met ouders

Gastouders hebben vaak intensiever contact met ouders in vergelijking met een kinderdagverblijf. Omdat zij geen directe collega’s hebben kunnen gastouders soms wel het gevoel hebben dat zij er alleen voor staan. Zeker wanneer er iets speelt met het kind of bij de ouder kan dit lastig zijn. Het kan hen onzeker maken.

Gastouders tijdens de eerste 1001 dagen

Veel kinderen brengen een groot aantal dagen door bij gastouders. Daarom vinden wij het belangrijk om aan gastouders een gericht scholingsaanbod te doen. Tijdens de training en scholing sluiten wij aan bij de beleving van gastouders. Wij vinden dat het werken als gastouder zeker niet 1 op 1 te vergelijken is met het werken op het kinderdagverblijf.