Home > Trainingen > Gastouders

Gastouders

Voor gastouders verzorgen wij de volgende trainingen:

> De eerste 1001 dagen

> Werken met baby’s 

> Emotionele veiligheid en hechting

> Motiverende gespreksvoering met ouders

‘Heel erg boeiend. Rogier heeft heel duidelijk kunnen maken waarom de eerste jaren in de ontwikkeling van kinderen zo belangrijk zijn, En welke invloed wij hier op kunnen hebben. En dat op een hele interactieve, prettige manier.’

Gastouders werken niet ‘op de groep’

Veel training en scholing is specifiek gericht op het kinderdagverblijf. Er wordt dan vaak gesproken over de groep, de pedagogisch coach en het pedagogisch beleid. Vaak sluit deze terminologie en de scholing niet goed aan op de dagelijkse praktijk voor gastouders. Misschien worden gastouders soms zelfs wel een beetje vergeten. Herkenbaar?

Contact met ouders

Als gastouder heb je vaak intensief contact met vraagouders. Zo kun je de opvoeding en verzorging van de kinderen goed met elkaar afstemmen. Omdat je geen directe collega’s hebt kun je soms wel het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Zeker wanneer er iets speelt met het kind of bij de ouder kan dit lastig zijn. Het kan je onzeker maken.

Gastouders tijdens de eerste 1001 dagen

Veel kinderen brengen een groot aantal dagen door bij gastouders. Daarom vinden wij het belangrijk om aan gastouders een gericht scholingsaanbod te doen. Tijdens de training en scholing sluiten wij aan bij de beleving van gastouders. Wij vinden dat het werken als gastouder niet 1 op 1 te vergelijken is met het werken op het kinderdagverblijf.