Home > Trainingen > Kinderopvang > Motiverende gespreksvoering met ouders

Motiverende gespreksvoering met ouders

Hoe bespreek ik dit met ouders?

Je maakt je zorgen over de ontwikkeling van een jong kind of het gedrag van ouders/ verzorgers. Een aantal keer heb je dit misschien al voorzichtig proberen te bespreken met ouders. Je komt niet echt verder. Eigenlijk vind je dat ouders hulp nodig hebben. Maar hoe maak je dit bespreekbaar. Hoe kun je ervoor zorgen dat zij gemotiveerd raken, bijvoorbeeld om extra ondersteuning in te zetten?

Motivational interviewing

Motiverende gespreksvoering is een erkende en effectieve methodiek om de motivatie van mensen te kunnen beïnvloeden. Het is een op samenwerking gerichte en oplossingsgerichte interventie.  Veranderingsprocessen bestaan uit verschillende fasen. Het is voor jou van belang om aan te sluiten bij de fase waarin de ouder/ verzorger zich bevindt. Hoe ga je om met weerstand van ouders/ verzorgers? Welke gesprekstechnieken pas je toe in welke fase van gedragsverandering?

Basismodule

De basismodule bestaat uit een 3 uur durende training. De theorie van de methodiek ‘motivational interviewing’ wordt afgewisseld met praktische oefeningen en werkvormen. De trainers zijn zeer ervaren in het werken met zorgmijdende ouders/ verzorgers. Er wordt tijdens de training geput uit eigen praktijkervaring.

Verdiepingsmodule

De verdiepingsmodule is alleen te volgen wanneer de basistraining is afgerond. Deze module is een 3 uur durende verdiepende training motiverende gespreksvoering. De theorie uit de basismodule wordt uitgebreid en er is veel ruimte voor de praktische toepassing hiervan in specifieke situaties.

Investering incompany training

Per cursist per module: 129,- euro incl. BTW

De basismodule is apart te volgen.

 

 

 

 

 

Onze visie

De eerste 1001 dagen in het leven van kinderen, de periode van de zwangerschap tot tweejarige leeftijd, kunnen bepalend zijn voor het verdere verloop van de ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek toont dit aan. Zo vroeg mogelijk investeren in de ontwikkeling leidt tot het beste resultaat op lange termijn.

Meer over onze visie