Home > Trainingen > Kinderopvang > Training ‘de eerste 1001 dagen’

Training ‘de eerste 1001 dagen’

‘Alle training en scholing van 1001dagen® wordt verzorgd door een universitair opgeleide gedragswetenschapper met ruime praktijkervaring in het werken met kinderen, ouders, coachen van professionals en het ontwikkelen van trainingen.’

Waarom deze training?

De eerste 1001 dagen in het leven van kinderen, de periode van de zwangerschap tot 2-jarige leeftijd, is de belangrijkste periode in de ontwikkeling ooit. De wetenschap toont dit aan. Deze dagen kunnen bepalend zijn voor het verdere verloop van de ontwikkeling. De eerste 1001 dagen slaan het fundament waar de rest van het leven op wordt voortgebouwd. Net zoals dit bij een huis het geval is.

De eerste 1001 dagen

Wat gebeurt er allemaal tijdens de eerste 1001 dagen? Waarom zijn deze dagen zo belangrijk? Wat kan ik praktisch, iedere dag doen om deze eerste dagen zo goed mogelijk te laten verlopen? We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van het babybrein, de hechting en de invloed van stress. En hoe jij hier elke dag invloed op kunt hebben.

De omgeving van kinderen

Vroege omgevingsinvloeden kunnen levenslange impact op de ontwikkeling van kinderen hebben. Deze invloeden hebben effect op de ontwikkeling van het (baby) brein, de emotionele veiligheid en de hechting. Dit betekent dat jij in jouw rol een grote invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Je kunt invloed uitoefenen tijdens het directe contact met de kinderen en/ of door de communicatie met ouders/ verzorgers.

‘Heel erg boeiend. Rogier heeft heel duidelijk kunnen maken waarom de eerste jaren in de ontwikkeling van kinderen zo belangrijk zijn, En welke invloed wij hier op kunnen hebben. En dat op een hele interactieve, prettige manier.’ 

Samenvattend

  • 3 uur interactieve praktische training
  • De nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in normale mensentaal vertaald naar de praktijk
  • Incompany training
  • Aanmeldingen per groep of team

 

Kosten

Per cursist : 129,- incl. BTW

Onze visie

De eerste 1001 dagen in het leven van kinderen, de periode van de zwangerschap tot tweejarige leeftijd, kunnen bepalend zijn voor het verdere verloop van de ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek toont dit aan. Zo vroeg mogelijk investeren in de ontwikkeling leidt tot het beste resultaat op lange termijn.

Meer over onze visie