Home > Trainingen > Kraamzorg

Kraamzorg

Voor kraamverzorgenden verzorgen wij de volgende scholing. Een deel van het aanbod kan ook digitaal verzorgd worden.

> Hechting (kckz geaccrediteerd)

> De eerste 1001 dagen

> Motiverende gespreksvoering met ouders (kckz geaccrediteerd)

Kraamverzorgenden zijn geen hulpjes

Nog steeds zijn er mensen die kraamverzorgenden zien als een hulp. Het woord kraamhulp past niet bij wat er allemaal tot het takenpakket hoort. Het zou terecht zijn als kraamverzorgenden de erkenning krijgen die zij verdienen.

Medische achtergrond

Er kan nog wel eens sprake zijn van een vertekend beeld over de kraamzorg. Dat is vreemd. Het zijn professionals. Het is een vak! Kraamverzorgenden zijn medisch geschoold en volgen geaccrediteerde nascholing om kennis op pijl te houden. Medische controles van vrouw en kind worden zelfstandig uitgevoerd.

Erkenning

Wij vinden dat iedereen zou moeten weten hoe belangrijk de rol van de kraamverzorgende is tijdens de eerste 1001 dagen in het leven van kinderen en de ouders/ verzorgers. Wij spreken kraamverzorgenden die zelf nog niet beseffen welke cruciale rol zij spelen tijdens de eerste 1001dagen in de ontwikkeling van kinderen. Dat willen wij graag veranderen.

Scholing

Onze training en scholing is ontwikkeld vanuit de visie dat de eerste 1001 dagen in het leven van kinderen de belangrijkste periode in de ontwikkeling ooit is. De wetenschap is hier duidelijk over. De professionals die werken met kinderen in deze leeftijdscategorie zijn letterlijk van levensbelang. Interventies kunnen levenslange impact hebben op de ontwikkeling.

Praktisch

De werkdruk in de kraamzorg kan hoog zijn. Het is daarom belangrijk om de balans tussen privé en werk goed in de gaten te houden. Bij 1001dagen proberen wij de geleerde kennis en vaardigheden zoveel als mogelijk te integreren in bestaande routines van het werk. De nieuwste wetenschappelijke inzichten vertalen we in normale mensentaal naar de praktijk.

Interesse?

Wil jij jouw medewerkers aanmelden voor een training of scholing van 1001 dagen. Neem contact met ons op.