Home > Kennisblog > Waar blijven de vaders?

Waar blijven de vaders?

15 - augustus - 2019

 

Auteur: R. Thesing

Vaders kunnen voor, tijdens en na de zwangerschap invloed hebben op de psychische en lichamelijke gezondheid van zowel de moeder als de baby. Toch blijft de rol van de vaders vaak onderbelicht. Zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk.

Onderzoeken naar de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie en de factoren die daar invloed op hebben richten zich 9 van de 10 keer alleen op de interactie tussen moeder en kind.

Waar blijven de vaders?

Eind juni 2019: ‘Veilige hechting behoeft geen 100 procent aandacht’ kopt het artikel over het onderzoek van Susan S. Woodhouse, van Lehigh University. Ouders zouden slechts 50 procent van het aantal keer dat de baby huilt hoeven te reageren. Dat zou voldoende zijn. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de interactie tussen moeder en baby.

Waar blijven de vaders?

Augustus 2019: Er is een checklist ontwikkeld. Deze checklist is bedoeld om na een scheiding de kans in te kunnen schatten op een succesvolle start in een nieuw samengesteld gezin? De checklist is alleen op de moeder van de kinderen gericht.

Waar blijven de vaders?

Centering pregnancy is een vorm van verloskundige zorg waar zwangere vrouwen in groepsverband bijeenkomsten volgen. Tijdens de bijeenkomsten worden controles gedaan, kennis uitgewisseld en kan het netwerk van de zwangere versterkt worden. Een prachtige methode, zeker voor de kwetsbare en wat meer geïsoleerde gezinnen. De beschikbare informatie over centering pregnancy is vrijwel uitsluitend gericht op moeders. Terwijl juist ook de rol van vaders zo belangrijk kan zijn.

Waar blijven de vaders?

Voorzorg is het programma voor jonge kwetsbare vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de methode effectief is. Het aantal meldingen van kindermishandeling daalde met de helft bij kinderen die het programma volgde. Een fantastisch resultaat! Websites en brochures waarin het programma Voorzorg wordt beschreven richten zich vrijwel alleen op moeders.

Waar blijven de vaders?

 

Benieuwd naar de training en scholing van 1001dagen voor de kraamzorg en/of de kinderopvang?